PosterHome โครงการครูดีของแผ่นดิน PosterHome โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน PosterHome Be Internet Awesome project
ร่วมโครงการ
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน_ครูดี

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น […]

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน_นักเรียนดี

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

เด็กรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่า Generation Z หรือ Gen Z คือ นิยามของเด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1995 หรือ ปี พ.ศ. 2538 ลงมา เด็กกลุ่มนี้เติบโตมา […]

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน_ศึกษานิเทศน์

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำ ชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน […]

ข่าวสาร
รูปหน้าปกข่าวสาร22

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูง […]

รูปหน้าปกข่าวสาร21

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา นายฐกร พฤฒิปูรณี เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน […]

รูปหน้าปกข่าวสาร20

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาเครื่องมือวัดผู้บริหารดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ฯ ได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผู้บริหารดีของแผ่นดิน […]

หอเกียรติยศ
Posterประธาน พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
“As the Future will catches you! เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ” แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องก้าวตามให้ทันพัฒนาการของเทคโนโลยี 3 อย่างที่กำลังครอบงำโลกใบนี้ และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้น คือ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถส่งพลังมหาศาล ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราและลูกหลานเราอย่างคาดไม่ถึง หากวงการศึกษาไทยยังไม่ตื่นตัว ยากจะคาดเดาถึงผลกระทบที่จะตามมา
Posterอุดมการณ์ที่ดี ดร.วิระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ครูดีมันเป็นคีย์เวิร์ดของการที่จะส่งเสริมคนดีของแผ่นดินอยู่แล้ว วันนี้ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประเสริฐ บุญเรือง มีความตั้งใจที่จะมาพบกับพวกเรา ถ้าท่านเสร็จภารกิจจะรีบกลับมาเยี่ยมชม กับพวกเรา ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่แทน
Posterระบบการใช้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาชิกครูดีของแผ่นดิน คือ เรื่องของการใช้อำนาจในโรงเรียน สมัยก่อนเรายังมองไม่เห็นระบบชัดเจน จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนทั่วไป แต่เรื่องการใช้อำนาจในโรงเรียน สถานการณ์นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันครับ
จดหมาย/ประกาศ
จดหมายการทำหน้าที่อาสาฯ
Hot ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี 2563
Hot ประกาศรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี 2563
สพฐ. แจ้งแนวทางการคัดเลือกรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม (ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน)
หนังสือโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ถึงหน่วยงานที่ MOU ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
หนังสือแจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการฯ ปี 2563
ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 4 ปี 2563
ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนดีของแผ่นดิน ช่วงวิกฤตโรคติดต่อโควิด-๑๙
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (เริ่ม 10 มี.ค. 2563)