หนังสือเชิญนำเสนอ "นวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน" ในเวทีระดับชาติ
หนังสือเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่องเข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ 4 ปี เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และ 2 ปีมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
หนังสือเชิญศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปีที่ 2
ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 ปี 2562
ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 4 ปี 2562
ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน