"ไม้บรรทัดมี...ไว้วาดเส้นตรง
ปากกามีไว้...เขียน
สองมือของครูมีไว้...เปลี่ยนพฤติกรรม"

บทความ

ของหาย....แก้ไขได้

คุณครูขาปากกาของอานัสค่ะ ครูครับดินสอของอานัสครับอานัส อีกแล้วเหรออานัสนี่ทุกวันเลยไม่เคยเก็บของให้เรียบร้อยพอปากกาหายก็ขออนุญาตไปซื้อใหม่ตลอดทุกวันเลยคุณครูท่านอื่นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเพื่อนๆ ในห้องก็พูดเหมือนกันแต่พอมีโครงการ z-idol เข้ามาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่รู้คุณค่าของสิ่งของก็เลยเรียกอานัสมาคุยอานัสเขาจะมีรูปร่างอ้วนชอบกินขนมเลยถามว่าอานัสเธออยากมีเงิน ไว้ซื้อขนมกินเยอะไหมอานัสบอกอยากครับงั้นครูจะให้สมุดบันทึกเธอ1 เล่มไปจดบันทึกว่าแต่ละวันเธอทำอะไรหายไปบ้างและรวมมูลค่าเป็นเงินหลังจากนั้นครูก็ถามอานัสทุกวันวันนี้เธอทำอะไรหายบ้างลองคิดซิเป็นเงินเท่าไหร่ พอรู้ก็ตกใจว่าทำไม ทำของหายหลายอย่าง รวมเป็นมูลค่าเงินตั้งหลายบาทครูเลยบอกว่านี่แหละคือผลที่เธอไม่ยอมเก็บรักษาของให้ดีหายทีไรซื้อใหม่ทุกทีแทนที่จะเอาเงินไปซื้อขนมกินกลับต้องมาซื้อปากกาทุกวันหลังจากนั้น เด็กชายอานัสจึงเก็บรักษาของได้ดีขึ้นจากเด็กที่ไม่เคยเก็บรักษาเลยจึงทำให้เขามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

ไม้บรรทัดมีไว้....วาดเส้นตรงปากกามีไว้....เขียน

สองมือมีไว้...เปลี่ยนพฤติกรรม