Posterประธาน พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
“As the Future will catches you! เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ” แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องก้าวตามให้ทันพัฒนาการของเทคโนโลยี 3 อย่างที่กำลังครอบงำโลกใบนี้ และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้น คือ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถส่งพลังมหาศาล ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราและลูกหลานเราอย่างคาดไม่ถึง หากวงการศึกษาไทยยังไม่ตื่นตัว ยากจะคาดเดาถึงผลกระทบที่จะตามมา
Posterอุดมการณ์ที่ดี ดร.วิระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ครูดีมันเป็นคีย์เวิร์ดของการที่จะส่งเสริมคนดีของแผ่นดินอยู่แล้ว วันนี้ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประเสริฐ บุญเรือง มีความตั้งใจที่จะมาพบกับพวกเรา ถ้าท่านเสร็จภารกิจจะรีบกลับมาเยี่ยมชม กับพวกเรา ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่แทน
Posterระบบการใช้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาชิกครูดีของแผ่นดิน คือ เรื่องของการใช้อำนาจในโรงเรียน สมัยก่อนเรายังมองไม่เห็นระบบชัดเจน จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนทั่วไป แต่เรื่องการใช้อำนาจในโรงเรียน สถานการณ์นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันครับ
Posterปัจจุบันสังคม ท่าน ช โชคชัยคำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ครูดีเป็นครูที่ไม่ทำเหมือนคนอื่นๆ ในระบบการศึกษา เท่าที่สังเกต คือ คนที่ทำไม่เหมือนชาวบ้านจะได้รับการคัดเลือกเป็นคนดี โรงเรียนที่ไม่บริหารแบบคนอื่นจะได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดี
Posterหัวใจของการสร้าง ท่านตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน.
กศน. คือ สำนักงานการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบที่มาเด็กมาลงทะเบียนขั้นพื้นฐานประมาณ 9 แสนคน การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการเรียนโดยหลักศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่ว ประเทศ 20 แห่ง และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ 900 แห่ง
Posterการที่เราจะสร้าง ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการคุรุสภา ท่านมีภารกิจสำคัญที่บอกให้ผมมา และได้บอกหัวข้อ วันนี้ทางครูดีของแผ่นดิน อยากให้คุยเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการสร้างคนดี