มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปข่าวสาร22-01

รูปข่าวสาร22-02

รูปข่าวสาร22-03

รูปข่าวสาร22-05

รูปข่าวสาร22-06